12.11.2012

Garanti Mekan Oy
- Ammattilainen vaativiin kone- ja laiteasennuksiin - Demanding machinery and equipment installation professionalls

Menestyjät 2012
  • Kone- ja laiteasennukset - Machinery and Equipment Installation
  • Käyttöjen asennukset - Power Equipment Installation
  • Paperikoneiden huolto- ja asennustyöt - Paper Machinery Maintenance and Installation
  • Paperikoneiden jälkikäsittelylaitteiden asennukset, huollot,korjaukset - Secondary Paper Machinery Installation, Maintenance and Repair
  • Mittaustyöt - Measuring
  • Taljojen koekuormitukset, korjaukset, huollot - Pulley Test Loading, Repair and Maintenance
  • Nostureiden,nostolaitteiden ja nostoapuvälineiden tarkastusta,asennusta,huoltoa,myyntiä ja edellisiin liittyvää koulutustoimintaa.-Cranes,lifting apparatus and hoisting,tools inspection,installation,maintenance,sale and training related to the previons.

Yritys perustettiin vuonna 1984 hoitamaan lähinnä paperikoneiden ja niiden jälkikäsittelylaitteiden huolto- ja asennustöitä - Out company was founded in 1984 for paper machinery maintenance and installation projects.

Myöhemmin erikoisosaamista vaativa toimintamme laajeni mittaustöihin sekä asennusvalvontaan - Later we expanded to projects demanding special knowledge in measuring and installation supervision.

Suomen lisäksi työkohteita on muissa Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Kaukoidässä - We have projects also in Nordic Countries, Central Europe and Middle East.

Henkilöstömäärä on 25-35 - Personnel size is 25-35.

Kone- ja laiteasentajia, asennusvalvojia, mittamiehiä - Machine and equipment mechanics, installation supervisors, measurers.

Toimitilat 650m2 sijaitsevat Kuusankoskella - Our premises of 650m2 are at Kuusankoski, Finland.